Aile Şirketlerinde Stratejik Yönetim

Her biri benzersiz yapılara sahip olan aile şirketlerinin başarısının devamı için “kurumsallaşma” süreci en önemli bileşen. Kurumsallaşma sayesinde aile şirketleri nesiller arası geçişi çok daha başarılı sağlarken, şirketin münhasır kültürünü ve geçmişini de koruyabiliyor.

BCB Network Danışmanları bu alanda her ailenin kendi faaliyet alanı ve değerlerine uygun stratejileri; aile şirketi yöneticileri ile birlikte belirleyip, bu stratejinin uygulanmasında da aktif rol üstleniyor. Bu sayede ekonominin göz bebeği aile şirketleri başarıyla geleceğe yürüyebiliyor.

BCB Network Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Çalışma Grubu, aşağıdaki alanlarda üst düzey danışmanlık hizmeti vermektedir.

Aile Anayasası Oluşturma ve Nesiller Arası Uyum

Aile şirketlerinin büyüyüp kurumsallaşması, şirketin global bazda kabul görmüş yönetim felsefe ve uygulamalarıyla idaresine bağlıdır. Bu sürecin ilk adımı ise şirket içerisindeki tüm kural ve iş tanımlarını belirleyen, farklı senaryolarda kısa, orta ve uzun vadede hedeflere ulaşmak için düzenleyici merci olarak rol oynayan Aile Anayasalarıdır. Aile Anayasasının işler hale gelmesinin mutlak şartı ise şirket içinde görev alan aile üyelerinin birbirleri ile olan uyumudur. Bu uyumun en sık bozulduğu nokta ise nesiller arası yönetim ve yetki devir süreçleridir. Bu çerçevede Danışmanlarımız bir boyutta nesiller arası uyum sürecini yönetirken diğer yandan da şirketi geleceğe taşıyacak olan Aile Anayasası’nın oluşturulmasında aktif rol oynar.

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Bu hizmetimiz, müşterimiz için iş hedefleri doğrultusunda geleceğe dönük, kurumsal bir strateji oluşturup, bu stratejinin şirketin süreç, sistem ve yapılanmalarına; oradan da kurumsal kültür ve yönetim tarzına uzanan yetkin bir danışmanlık hizmetidir.

Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı

Aile şirketleri, hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmek için kimi zaman kapsamlı bir dönüşüm süreci geçirmek durumunda kalabilir. Böyle bir durumda Danışmanlarımız, şirketin ihtiyacı olan kurumsal dönüşüm sürecini tüm strateji ve süreçleri ile ortaya koyar, fikirsel veya kültürel dönüşümden, bütünleşik olarak organizasyonun dönüşümüne tüm bileşenleri planlar ve yeni bir model oluşturma sürecinden mevcut yapıyı yeniden kurgulamaya her tür konuda şirketin yanında olur.